علی اصغر ذوالفقاری

درباره من

دکتر علی اصغر ذوالفقاری
image

استادیار گروه آموزشی بیابان زدایی @ دانشکده کویرشناسی

...

محقق گوگل

Citation

135

h-index

7

i10-index

6

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1379-1383

کارشناسی

دانشگاه گیلان

1383-1386

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی اصفهان

1387-1392

دکتری

دانشگاه تهران

تجارب

مهارت ها

برنامه نویسی در MATLAB و R

مدل سازی و داده کاوی و تهیه نقشه رقومی خاک

کار با برنامه های Hydrus، GIS ، SAGA، Microsoft Office

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Phytoremediation modeling in soil contaminated by oil-hydrocarbon under salinity stress by eucalyptus (A comparative study)
COMPUTERS AND ELECTRONICS IN AGRICULTURE(2729)
^علی اصغر ذوالفقاری
Prediction of soil organic matter using an inexpensive colour sensor in arid and semiarid areas of Iran
Soil Research(2019)
9511818007, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, منوچهر گرجی, مرمر ثابتی زاده
The Effect of Climate Change on Future Reference Evapotranspiration in Different Climatic Zones of Iran
PURE AND APPLIED GEOPHYSICS(2019)
9511817004, ^علی اصغر ذوالفقاری*
Spatial analysis of infiltration in agricultural lands in arid areas of Iran
CATENA(2018)
9311818002, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, ^احمد صادقی پور
Root-induced changes of Zn and Pb dynamics in the rhizosphere of sunflower with different plant growth promoting treatments in a heavily
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY(2018)
سید مجید موسوی*, بابک متشرع زاده, سید حسن میر سید حسینی, حسین علی عیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
مقایسه کارایی شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی با استفاده از پیوند از دور و پارامتر های اقلیمی( مطالعۀ موردی: جنوب استان قزوین)
مرتع و آبخیزداری(2018)
9112819006, ^محمد رضا یزدانی*, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
Geochemical fractions and phytoavailability of Zinc in a contaminated calcareous soil affected by biotic and abiotic amendments
ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH(2017)
سید مجید موسوی, بابک متشرع زاده, سید حسین میر سید حسینی, حسین علی علیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
ارزیابی کارایی مدل‏های فرکتا‏لی در توصیف توزیع اندازه ذرات رسوبات (مطالعه موردی: فولاد محلهِ سمنان)
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز(2017)
9211819001, ^علی اصغر ذوالفقاری*, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
Monthly River Forecasting Using Instance-based learning Methods and Climatic Parameters
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING(2017)
^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی تناسب آب زیرزمینی برای آبیاری و تغییرات آن در اراضی کشاورزی دشت گرمسار
آب و خاک(2017)
9211817001*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
مقایسه برخی روش‌های‌ زمین‌آماری و تلفیق آنها‌ با توابع تبدیلی در پهنه‌بندی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک
تحقيقات كاربردي خاك(2017)
سلمان میرزایی*, فرخ اسدزاده, ^علی اصغر ذوالفقاری
Multifractal analysis of soil hydraulic properties in arid areas
Soil Research(2016)
9212818001, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, منصور قدرتی
مقایسه کارایی مدل شبکه عصبی مصنوعی، سری زمانی و مدل ترکیبی ANN-ARIMA در مدلسازی و پیش‌بینی شاخص منبع آب زیرزمینی (GRI) (مطالعه موردی: جنوب استان قزوین)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
فاطمه مقصود*, ^محمد رضا یزدانی, ^محمد رحیمی, آرش ملکیان, ^علی اصغر ذوالفقاری
تعیین مناطق پتانسیل¬دار تغذیه آب زیرزمینی با استفاده از روش تلقیقی GIS - AHP (مطالعه موردی شهرستان سمنان)
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران(2016)
9111819010*, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, علی اکبر دماوندی
بررسی اثر شاخص های پیوند از دور بر میزان کارایی پیش بینی جریان رودخانه(مطالعه موردی: حوضه رودخانه حبله رود)
مرتع و آبخیزداری(2016)
^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری
مقایسه روش های K- نزدیکترین همسایگی و شبکه عصبی مصنوعی جهت پهنه بندی رقومی شوری خاک در منطقه چاه¬افضل اردکان
(2016)
شمس اله ایوبی, روح اله تقی زاده, زینب نمازی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ف روستایی صدرابادی
Prediction of soil surface salinity in arid region of central Iran using auxiliary variables and genetic programming
ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT(2016)
روح اله تقی زاده, شمس اله ایوبی, زینب نمازی, ب.پ مالون, ^علی اصغر ذوالفقاری, ف روستایی صدرابادی
Using the nonparametric k-nearest neighbor approach for predicting cation exchange capacity↗
GEODERMA(2015)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علیرضا مشکی, ب.پ مالون, ای ولدیوهانس, فریدون سرمدیان, ^محمد رضا یزدانی
تعیین رطوبت بحرانی برخی خاکهای مناطق آبگریز استان گیلان
(2015)
سیده مهرنوش میربابایی, محمود شعبانپور شهرستانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, کامبیز طاهری آبکنار
تحلیل مالتی‌فرکتالی بودن توزیع اندازه ذرات خاک و تأثیر پوسته‌های زیستی بر آن
(2014)
جلیل کاکه, ^علی اصغر ذوالفقاری, منوچهر گرجی
پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از مدل ها
(2014)
روح الله تقی زاده مهرجردی, فریدون سرمدیان, ^علی اصغر ذوالفقاری, اعظم جعفری
ارزیابی کارایی مدل ها در توصیف توزیع اندازه ذرات خاک
(2014)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, ^محمد رضا یزدانی
وضعیت کمی و کیفی خشک‌دار در یک توده‌ی آمیخته بهره‌برداری نشده بلندمازو-ممرز (جنگل قلعه‌موریان استان گلستان)
سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست(2018-10-02)
9411816012, ^مجتبی امیری*, ^علی اصغر ذوالفقاری, داود مقدسی
تأثیرپذیری برخی خصوصیات بیو شیمیایی محیط ریزوسفر آفتابگردان از اصلاحکنندههای - زیستی وغیرزیستی مختلف در یک خاک آهکی با سطح آلودگی بالا
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2017-08-28)
سید مجید موسوی*, بابک متشرع زاده, سی حسین میر سید حسینی, حسین علی علیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
آزمون عصارهگیرهای مختلف برای استخراج شکل قابل جذب روی ) Zn ( در یک خاک آهکی و به شدت آلودهی طبیعی
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2017-08-28)
سید مجید موسوی*, بابک متشرع زاده, سید حسین میر سید حسینی, حسین علی علیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی پتانسیل اکالیپتوس در پالایش خاک آلوده به هیدروکربنهای نفتی
پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2017-08-28)
مهناز طاهری*, بابک متشرع زاده, ^علی اصغر ذوالفقاری
مطالعه ای مقایسه ای بر قابلیت دو محصول نانو و باکتریهای محرک رشد گیاه بر کاهش تحرک و گیاهفراهمی سرب
چهارمین همایش ملی نانوفناوری در کشاورزی چشم اندازه ها و افق های نوین(2017-07-04)
سید مجید موسوی*, بابک متشرع زاده, سید حسین میرسید حسینی, حسین علی علیخانی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی پتانسیل گردشگری جزیره قشم با هدف توسعه پایدار
کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست(2016-12-06)
^محمد کیا کیانیان گل افشانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^سیدحسن کابلی, 9211820012
بررسی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر روی روند بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA ( مطالعه موردی : جنوب سمنان )
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^هایده آراء, علی احمدآبادی, ^علی اصغر ذوالفقاری
بررسی تغییر پذیری مکانی و توزیع آماری خصوصیات هیدرولیکی خاک
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی تاثیر خصوصیات خاک بر تغییرات ویژگی های گرمایی و دما خاک
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری
اصلاح مدل های توزیع اندازه ذرات در رسوبات بند های رسوب گیر گیر
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی, علی اصغر هاشمی, ^محمد کیا کیانیان گل افشانی
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از k - نزدیک ترین همسا یگی
چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران(2015-09-07)
^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
مقایسه معادلات کوآنگ- جیائو و ون گنوختن برای توصیف منحنی رطوبتی خاک
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری
ارزیابی خطر فرسایش آبی منطقه سرخه با استفاده از مدل USLE
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری
ترسیب و ذخیره کربن در اکوسیستمهای طبیعی
چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم(2015-08-19)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^احمد صادقی پور
پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی(2015-08-06)
9211819002, ^محمد رضا یزدانی, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رحیمی, ^سیدحسن کابلی
بررسی وجود خاک های آبگریز در ایران و تاثیر خصوصیات خاک بر شدت آبگریزی خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, سیده مهرنوش میربابایی, روح الله تقی زاده مهرجردی
بررسی خشکی هیدرولوژیک با استفاده از سری زمانی
دومین همایش ملی بیابان(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی ارتباط بین بعد فرکتال توزیع اندازه ذرات و خصوصیات خاک
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, سیده مهرنوش میربابایی, ^سیدحسن کابلی
بررسی تاثیر عوامل مختلف بر آبگریزی و رطوبت بحرانی خاک های آبگریز
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, سیده مهرنوش میربابایی, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^سیدحسن کابلی
مدل های توزیع اندازه ذرات خاک و بررسی کارایی آنها
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, ^محمد رضا یزدانی
بررسی کارایی برازش مدل‌های مختلف نفوذ آب به خاک بر داده‌های رینگ مضاعف
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری, روح الله تقی زاده مهرجردی, ^محمد رضا یزدانی, ^سیدحسن کابلی
کاربرد قنات ها در مراتع مناطق خشک و نیمه خشک(منطقه مورد مطالعه مراتع کاشان)
دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و بیابانی(2014-11-11)
^علی اصغر ذوالفقاری
تعیین الگوی پراکنش مکانی رس، ماده آلی و CEC خاک به کمک زمین آمار
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
فرخ اسدزاده, سلمان میرزایی, ^علی اصغر ذوالفقاری, وحید رضاوردی
یک روش ساده برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از روش آریاو پاریس
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, فرخ اسدزاده, ^محمد رضا یزدانی
ارزیابی کیفی خطر فرسایش آبی با استفاده از شاخص اقلیمی، شیب و کاربری اراضی در استان آذربایجان غربی
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
فرخ اسدزاده, سلمان میرزایی, ^علی اصغر ذوالفقاری
واسنجی مدل هیدرولوژیکی مفهومی HBV، با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
کنگره ملی خاک و محیط زیست(2014-08-31)
^علی اصغر ذوالفقاری, محمدتقی تیرگر سلطانی, فرخ اسدزاده, ^محمد رضا یزدانی
تحلیل مالتی فراکتالی توزیع اندازه ذرات کربن آلی و آهن قابل جذب خاک(مطالعه موردی استان کردستان)
سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران(2014-01-28)
روح الله تقی زاده مهرجردی, ^علی اصغر ذوالفقاری, کمال نبی الهی, ^محمد رضا یزدانی
نقش تكنولوژي و مدرن سازي حمل و نقل ريلي در توسعه گردشگري مورد مطالعه قطارهاي مسير مشهد
قلوبي الدوز(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي جاذبه هاي ژئوتوريسمي چشمه باداب سورت
امتي زينب(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و ضعيت نظام آموزش و پرورش در توسعه اكوتوريسم و حفاظت از محيط زيست
لعل گندمي شهناز(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي هواشناسي و آب زيرزميني با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي (مطالعه موردي : استان قزوين)
مقصود فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مكان يابي مناطق بالقوه براي تغذيه آبهاي زير زميني با استفاده از سنجش از دور و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي(مطالعه موردي : دشت علا سمنان )
سليماني ساردو الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عوامل مديريتي و اقليمي بر كيفيت و كميت آبهاي زير زميني (مطالعه موردي منطقه بي مرغ و گيسور گناباد)
سلماني چمن آباد سمانه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات توزيع اندازه ذرات خاك در پشت بندهاي كوچك در مناطق خشك
ببرنژاد زيارت هانيه(تاریخ دفاع: 1394/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خشكسالي با استفاده از تحليل سري هاي زماني(مطالعه موردي :استان خراسان جنوبي )
مومني كبري(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آسيب پذيري بيابان زدايي با استفاده ازمدل IMDPA در جنوب سمنان
فتاحي عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير كاربرد مواد جاذب الرطوبه بر برخي خصوصيات پوشش گياهي و خاك
عبدوس الهه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين دامنه رطوبتي با حداقل محدوديت (مطالعه موردي : خيار گلخانه اي)
شبگيرپور مايده(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات محتمل تغيير اقليم بر وقوع خشكسالي هواشناسي در ايران
پاكدين مهسا(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
ارزيابي برخي شاخص هاي زيستي خاك تحت مديريت چرا و جداسازي قارچ هاي ميكوريزي آربسكولار با هدف استقرار نهال هاي ميكوريزي Salsola Laricina (مطالعه موردي : سايت خشكه رود )
نوري الهام(تاریخ دفاع: 1398/01/26) ، مقطع : دكتري
بررسي ويژگي هاي خشكه دار در يك جنگل آميخته ي ممرز – بلوط (مطالعه موردي : طرح جنگلداري قلعه موريان راميان، گلستان)
كاغذلو رضا(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانو ذرات تيتانيوم دي اكسيد مزو متخلخل بر صفات جوانه زني بذر تاغ تحت تنش خشكي
موسوي كاني سيده تينا(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير نانواكسيد روي بر پارامترهاي رويشي، مورفولوژيكي و زنده ماني نهال هاي بلوط ايراني تحت تنش خشكي
ايماني هادي(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغييرات ظرفيت نگهداري آب در خاك در دو سيستم آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي
خدامي فرزانه سادات(تاریخ دفاع: 1397/11/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تهيه نقشه شوري و ماده آلي خاك در اراضي كشاورزي دشت سمنان با استفاده از نقشه برداري رقومي
باقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/03/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير كودهاي زيستي و اسيد هيوميك بر عملكرد و درصد اسانس بابونه آلماني
دخت عبديان آرزو(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي شاخص هاي كيفي آب زيرزميني سمنان با استفاده از روش هاي زمين آمار
رئوف خاطره(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات تغييرات كاربري اراضي بر روي آبهاي سطحي (مطالعه موردي : حوزه آبخيز حبله رود)
عباس زاده مريم(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي و مقايسه كارآيي روش هاي مختلف كاشت تاغ مطالعه موردي منطقه صوفي آباد سمنان
آقازاده شيدا(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل حساسيت تبخير و تعرق مرجع مدل پنمن-مانتيث با استفاده ازروش مونت كارلو
شجاعي الهام(تاریخ دفاع: 1395/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد رواناب در بخش جنبوبي حوضه آبخيز حبله رود با مدلSWAT
اسدي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايش خشكسالي و اهميت سنجي علل بروز خشكسالي
نادعلي زاده علي(تاریخ دفاع: 1395/12/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پهنه بندي نفوذ به وسيله داده هاي سنجش از دور و برآورد بيلان آبي
بابائي فريبا(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير شوري خاك بر منحني رطوبتي و هدايت هيدروليكي غير اشباع خاك در منطقه جنوب سمنان
پهلوان نصراله(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شناسايي و تحليل تاثير تغييرات اقليمي بر عوامل مختلف فنولوژي گندم (مطالعه موردي:استان فارس-شهرستان زرقان)
عطائي سميه(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي آماري بارش –رواناب در شرايط اقليمي آينده (مطالعه موردي حوضه آبريز تلار و بابلرود)
رضائي وناشي آمنه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل منطقه اي خشكسالي هواشناسي در حوضه درياچه نمك
توكلي الموتي محسن(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل وقوع زماني و گراديان تغيير ناگهاني رخدادهاي درجه حرارت بيشينه بهار و تابستان در استان اصفهان
براتي ده كهنه زهرا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بر آورد شاخص پتانسيل كشاورزي دشت ايوانكي
ذاكري محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي اثر تغيير كاربري اراضي و تغيير اقليم بر ميزان رواناب (مطالعه موردي : حوزه آبخيز سد نمرود)
حاجي علي زهرا(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر تغییرات کاربری زمین بر تولید روان آب با استفاده از مدل وِتسپا در حوزه ی آب‌خیز فیروزکوه
پژوهش های آبخیزداری(2018)
9411819008, ^محمد رضا یزدانی*, ^علی اصغر ذوالفقاری, ^مجید محمدی, ^احمد صادقی پور
بررسی کارایی مدلهای مختلف نفوذ آب به خاک در کلاس‌های بافتی مختلف
(2016-10-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
سمینار و روش تحقیق   (8 بار دانلود)
رشته : مهندسی منابع آب- هواشناسی کشاورزی
روش تحقیق در منابع طبیعی   (7 بار دانلود)
رشته : مدیریت و کنترل بیابان
رابطه آب و خاک و گیاه   (12 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
آمار   (8 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت
طرح آزمایش های منابع   (11 بار دانلود)
رشته : مهندسی طبیعت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان روبروی پارک سوکان- دانشگاه سمنان- دانشکده کویر شناسی
azolfaghari@semnan.ac.ir
023-31535551

فرم تماس